PJ Manažer teamu

Pavel Jáchym


Hraje v CS2 tíme. Zameriava sa a špecializuje na in-game rolu Manažer teamu.